Θέσεις Εργασίας

ERP SOFTWARE CONSULTANT

Απαραίτητα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων Microsoft SQL Server
 • Πολύ καλή γνώση Javascript
 • Γνώσεις προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης (ERP)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ικανότητα εργασίας σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
 • Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλο πτυχίο στον κλάδο της τεχνολογίας (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Επιθυμητά προσόντα

 • Project Management Skills
 • Γνώση Γερμανικών

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρης Απασχόληση
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

SYSTEM ADMINISTRATOR

Απαραίτητα προσόντα

 • MS Windows Server
 • MS Windows 10
 • MS Office 365
 • Άπταιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση Γερμανικών.
 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ)

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρης Απασχόληση
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

NETWORK ADMINISTRATOR

Απαραίτητα προσόντα

 • Γνώση Δικτύων : VLAN, MICROTIK, WiFi, Access Points, VOIP Telephony.
 • Άπταιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση Γερμανικών.
 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ)

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρης απασχόληση
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε!