Θέσεις Εργασίας

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων πληροφορικής
 • Δεξιότητες παρουσίασης και διαπραγμάτευσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες & ευελιξία
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Οικονομικών (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Γνώση και εμπειρία χρήσης εφαρμογών λογισμικού ERP, CRM
 • Γνώση εργαλείων MS Office

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρης Απασχόληση
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Developer
MS SQL / MS ACCESS

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
 • Γνώση MS SQL & Microsoft Access
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Οργανωτικές ικανότητες & ευελιξία
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών
 • Γνώσεις PHP, Json

Η εταιρεία προσφέρει

 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Πλήρης απασχόληση
ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε!