Στόχος μας είναι η δημιουργικότητα μας να γίνει λύση για εσάς!

Οι υλοποιήσεις νέων τεχνολογιών σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μπορούν πέραν των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν, να δημιουργήσουν εξειδικευμένες απαιτήσεις στο προσωπικό και υπαλλήλους. Απαιτήσεις που δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση προκειμένου αυτές οι υλοποιήσεις να στεφθούν με επιτυχία.

Οι εξειδικευμένες ομάδες της Εταιρίας μας, πιστοποιημένες για την γνώση και την εμπειρία τους, αναλαμβάνουν πέραν της υλοποίησης ΙΤ λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, την αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν εικονικά σενάρια καταστάσεων τα οποία μπορεί να συναντήσουν στην πραγματικότητα.

Παρέχουμε πλήθος δημιουργικών υπηρεσιών, για να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη σας!

Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού καθώς και η ορθή λειτουργία του απαιτεί εκπαιδευμένα στελέχη.
Η εκπαίδευση απλού χρήστη αφορά στις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού, με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ. χρήστες τιμολόγησης)

 

Η Εταιρία μας προσφέρει τις κατάλληλες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης , έτσι ώστε τα στελέχη κάθε επιχείρισης να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητες τους.
Η εκπαίδευση Manager Χρήστη αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και στις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων (π.χ οικονομικοί διευθυντές)

 

Με εκπαιδευτικά σεμινάρια που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης ή σε εκπαιδευτικές αίθουσες της εταιρίας μας, η επιχείρησή διασφαλίζει την αποδοτικότητα της επένδυσής της!
Η εκπαίδευση Administrator Χρήστη αφορά εκπαιδευση με μεταφορά τεχνογνωσίας σε τεχνικά θέματα του λογισμικού. Εκτενής εκπαίδευση στις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών(Reports) αλλά και ανάπτυξης ειδικών λειτουργιών -Customization (π.χ. IT MANAGER )

 

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την εταιρία σας να αναπτυχθεί!

Δημιουργικές Ιδέες – Καινοτομία – Αίσθηση ευθύνης

Ας Ξεκινήσουμε!