Στόχος μας είναι η δημιουργικότητα μας να γίνει λύση για εσάς!

Με την εικονοποίηση (virtualization) επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εικονικής υποδομής πληροφορικών συστημάτων κατά την οποία οι φυσικοί πόροι του εξοπλισμού (με χαρακτηριστικότερα τη CPU, τη μνήμη και τον αποθηκευτικός χώρος) μπορούν να μοιρασθούν σε επιμέρους εικονικές μηχανές που θα τρέχουν κάτω από το ίδιο φυσικό μηχάνημα. Η απομόνωση και ο διαχωρισμός των εικονικών μηχανών είναι πλήρως διασφαλισμένα με αποτέλεσμα την ανεξάρτητη και ασφαλή λειτουργία τους.

Ενδεικτικά οφέλη από την εφαρμογή virtualization στο περιβάλλον ΙΤ μια επιχείρησης είναι:

 • Μείωση κόστους κτήσης νέων servers
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Κεντρική και ευέλικτη διαχείριση των συστημάτων
 • Εύκολη μεταφορά εφαρμογών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων
 • Πλήρης εκμετάλλευση των πόρων του συστήματος
 • Ευελιξία στην περίπτωση ανάγκης αύξησης ή ελάττωσης των πόρων που έχουν αποδοθεί
 • Μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας
 • Μείωση απαιτούμενου χώρου στα racks της επιχείρησης
 • Άμεση ενεργοποίηση νέων εφαρμογών καθώς δεν απαιτείται αναμονή νέου εξοπλισμού
 • Γρηγορότερη επαναφορά κανονικής λειτουργίας σε περιπτώσεις προβλημάτων

Παρέχουμε πλήθος δημιουργικών υπηρεσιών, για να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη σας!

 • Σημαντική μείωση δαπανών αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού καθώς και των ενεργειακών απαιτήσεων
 • Εξορθολογισμός και απλοποίηση ΙΤ υποδομών και μεγαλύτερη ευελιξία επέκτασης
 • Ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων των SLA’s (Services License Agreements)
 • Yψηλότερος βαθμός διαθεσιμότητας και χαμηλότερο downtime
 • Αξιόπιστη λύση Business Continuity & Disaster Recovery
 • Ενοποίηση δεδομένων και κεντρική διαχείριση με εργαλεία εύκολα στην χρήση
 • Εξαιρετικές δυνατότητες επέκτασης σε επιχειρησιακό λογισμικό (Oracle, Exchange, SQL Server, Sharepoint and SAP)

 

Οι Virtualization πλατφόρμες, όπως το VMware και το Microsoft Hyper-V λειτουργούν ως μια εικονική υποδομή πληροφοριακών συστημάτων, όπως λειτουργικά συστήματα, επιχειρησιακές εφαρμογές, δικτυακά συστήματα, συσκευές αποθήκευσης και άλλα πολλά. Η Digimark εφαρμόζει λύσεις virtualization που έχουν ως στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων, προσφέροντας νέες δυνατότητες ενώ παράλληλα μειώνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους.

 • Σύνδεση με Exchange και λειτουργία όλων των ρόλων αυτού με ταυτόχρονη αύξηση απόδοσης
 • Ενιαία διαχείριση βάσεων δεδομένων Virtual SQL με χαμηλότερο κόστος έως και 50%
 • Sharepoint σε virtual machines για μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση και αυξημένη απόδοση
 • Oracle βάσεις δεδομένων και εφαρμογές με χαμηλότερο κόστος κτήσης και καλύτερη διαχείριση

 

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την εταιρία σας να αναπτυχθεί!

Δημιουργικές Ιδέες – Καινοτομία – Αίσθηση ευθύνης

Ας Ξεκινήσουμε!