Στόχος μας είναι η δημιουργικότητα μας να γίνει λύση για εσάς!

Το Cloud Computing αποτελεί την τελευταία σημαντική εξέλιξη στον χώρο της Πληροφορικής. Σχετίζεται με την παροχή πόρων, υποδομών, εφαρμογών και λοιπών στοιχείων τεχνολογίας πληροφορικής, συνδυαστικά ή/και μεμονωμένα μέσω Internet. Με το Cloud Computing οι επιχειρηματικές εφαρμογές και τα αρχεία γίνονται προσβάσιμα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει ο χρήστης, αποκτώντας έτσι τεράστια ευελιξία.

Πλεονεκτήματα των Cloud Services

Τα οφέλη της υπηρεσίας είναι σημαντικά και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρίας σας. Τα κυριότερα από τα πλεονεκτήματα αυτά είναι:

 • Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης των Υπηρεσιών Cloud
 • Δεν υφίσταται κόστος για υποδομή φιλοξενίας και φυσικής προστασίας
 • Δεν είναι απαραίτητη η αγορά ακριβού δικτυακού εξοπλισμού και η ανάγκη εγκατάστασης μισθωμένης γραμμής και επιπλέον τηλεπικοινωνιακών τελών
 • Δεν είναι αναγκαία η απασχόληση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση των servers και του δικτύου
 • Η υπηρεσία είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη και προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας
 • Τα υπερσύγχρονα Data Center της Εταιρίας μας παρέχουν γρήγορη σύνδεση στο Internet και ασφάλεια
 • 24Χ7 λειτουργία του δικτύου και τεχνική υποστήριξη

Παρέχουμε πλήθος δημιουργικών υπηρεσιών, για να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη σας!

Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις υποδομές ελαχιστοποιεί τα κόστη μεταφέροντάς τα σε λειτουργικό επίπεδο από επένδυση σε πάγια, μειώνει το ρίσκο μεταφέροντας την ευθύνη λειτουργίας στον πάροχο αλλά και τις δυσλειτουργίες που συνδέονται με την υποστήριξη εσωτερικά της επιχείρησης. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει και εγγυάται (μέσω SLA) τη βέλτιστη διαχείριση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένα στο Data Center. Οι υπηρεσίες IaaS καλύπτουν τις απαιτήσεις για επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity, disaster recovery, backup) και φιλοξενία κεντρικού και desktop εξοπλισμού σε κεντρικοποιοημένη υποδομή στο Data Center.

 

 

Η ραγδαία αύξηση της αγοράς του Software as a service περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που διατίθενται σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις σήμερα υιοθετούν το SaaS ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους σε ERP, CRM, HCM, e-mail, συστήματα αυτοματοποίησης γραφείου και πολλά ακόμη.

 • Με την υιοθέτηση του μοντέλου SaaS , οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως:
 • Μηδενική αρχική επένδυση σε άδειες χρήσης, υποδομές και ασφάλεια
 • Σύντομη υλοποίηση
 • Μηδενικό κόστος για υποστήριξη / αναβάθμιση
 • Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές εργασίες (όπως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας , διαχείριση βάσεων δεδομένων, εγκατάσταση software)
 • Εξασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης (Business Continuity)
 • Χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης (TCO)

 

Οι υπηρεσίες BCaaS, υλοποιούνται για την επιχείρηση/πελάτη σε Data Centers στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό σύμφωνα με το IT Business Continuity Design και αφορά σε στρατηγικές ανάκτησης και πλάνων (Recovery Strategies & Plans) όπως εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού, συστημικού λογισμικού, επιχειρηματικού λογισμικού, υλοποίηση διαδικασιών backup και restore, εκπαίδευση προσωπικού, δοκιμές ετοιμότητας, αυτόματη μετάπτωση της λειτουργίας των συστημάτων από το main site στο disaster site (και αντίστροφα), managed hosting για τις υποδομές του BCaaS. Το παραπάνω βασικό πακέτο υπηρεσιών μπορεί να συμπληρωθεί με Disaster Site activation.

Disaster Recovery Services

Οι υπηρεσίες συστημάτων Disaster Recovery περιλαμβάνουν :

 • Εφαρμογή της μελέτης Business Continuity της επιχείρησης
 • Φιλοξενία υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών σε Data Centers στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό
 • Παροχή οποιουδήποτε μεγέθους υποδομών και bandwidth ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης
 • Υλοποίηση της πρότασης Disaster Recovery και δοκιμαστικό σενάριο για την πιστοποίηση της λειτουργικότητας της λύσης
 • 24Χ7 παρακολούθηση της εγκατάστασης και τεχνικό έλεγχο του data replication σε καθημερινή βάση
 • Περιοδικό δοκιμαστικό έλεγχο λειτουργικότητας
 • Αυτόματη μετάπτωση της λειτουργίας των συστημάτων από το Main Site στο Disaster Site (και αντίστροφα)

 

Οι υπηρεσίες PaaS – Platform as a Service παρέχουν την πλατφόρμα πάνω στην οποία οι καταναλωτές της υπηρεσίας μπορούν να εφαρμόσουν τις λύσεις που τους εξυπηρετούν. Η εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων ΙΤ είναι το κλειδί για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι υπηρεσίες PaaS εκμηδενίζουν την πολυπλοκότητα που περιλαμβάνει η διαμόρφωση, η διαχείριση και ο έλεγχος της πλατφόρμας, επιτρέποντας τους οραγνισμούς να εστιάζουν στις επιχειρισιακές λύσεις.

 

Το βασικό πακέτο της υπηρεσίας Managed Hosting περιλαμβάνει φιλοξενία physical ή virtual database server, υπηρεσία application service provision (ASP), υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων (Storage), υπηρεσία server monitoring, υπηρεσίες Διαχείρισης (Management Operations), διαδικασία υποστήριξης λειτουργίας συστημάτων και δικτύου (Datacenter Operator tasks), υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Connection) , υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας (Daily Backup Service) και ΙΤ service desk.

 

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την εταιρία σας να αναπτυχθεί!

Δημιουργικές Ιδέες – Καινοτομία – Αίσθηση ευθύνης

Ας Ξεκινήσουμε!